• REMBUD s.c  PROFESJONALNE USŁUGI BUDOWLANE

  Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących prac: domy, pensjonaty, ośrodki, hale produkcyjne pod kulcz.
 • Z firmą REMBUD nie stracisz!

  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budownictwie, doskonale wyszkoloną i niezawodną kadrę pracowniczą.
 • Wiedza jest KLUCZEM do sukcesu!

  Nasi klienci mogą liczyć nie tylko na wysoką jakość usług, ale również na fachową poradę w kwestiach budowlanych (materiały, technologia itp.)
 • REMBUD to nie tylko budowanie

  Zajmujemy się również pracami wykończeniowymi: docieplanie styropianem, malowanie, posadzki, podsufitki, obsadzanie drzwi i okien, i wiele innych.
 • Zakład usług budowlanych REMBUD

  Oferujemy profesjonalne usługi budowlane na terenie całej Polski!
Wdrożenie zaawansowanych technologii
znacznie przyśpiesza czas realizacji inwestycji.
Zakład Usług Budowlanych
REMBUD s.c., Józef Kuprjaniuk, ul. Niekładzka 3c GRYFICE
   Podstawowymi parametrami chara- kteryzującymi przedsięwzięcie budowlane jest czas, koszt i jakość wykonania. Terminowa realizacja robót budowlanych (w zaplanowanym czasie) ma istotne znaczenie zarówno dla inwestora jak wykonawcy budowlanego.

   Opóźnienie w budownictwie może być zdefiniowane jako przekroczenie daty wykonania robót, która została ustalona w kontrakcie.
   Brak punktualności niekorzystnie wpływa zarówno dla inwestora jak i wykonawcy.
   Opóźnienie dla inwestora może oznaczać brak możliwości uzyskiwania w zaplanowanym czasie dochodu z inwes- tycji. W szczególnych sytuacjach może nawet doprowadzić do zmiany opłacalnego przedsięwzięcia w inwestycję nieopłacalną. Nacisk na terminowość jest jednym z priorytetów firmy REMBUD.

REMBUD s.c

   Od początku swego istnienia firma obejmowała i nadal obejmuje zasięgiem cały kraj, dzięki czemu możemy przyjmować zlecenia od szerokiej rzeszy klientów na rozmaite projekty.

   Niezmiernie istotnym elementem w funkcjonowaniu każdej firmy są jej pracownicy, to oni tworzą wizerunek firmy, zarówno poprzez jakość swojej pracy jak i kulturę osobistą. Mamy najlepiej przygotowaną i wyszkoloną kadrę pracowniczą, którą z pełną odpowiedzial- nością polecamy do każdej pracy zleconej przez naszych klientów.

tel.: 603 898 219
e-mail: rembud@gryfice.info.pl